Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Thông số kỹ thuật
Dây chày đầm dùi
Dây chày phi 35x4m
Dây chày phi 35x6m
Dây chày phi 50x4m
Dây chày phi 50x6m
Dây chày phi 70x6m
Hãng sản xuất:
jinlong, Fuji,Chady
Xuất xứ china

  • Giá bán : 680.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Bảng báo giá dây chày đầm dùi bê tông chạy điện, đầm dùi bê tông chạy xăng

Dây chày Chady Đơn giá VNĐ
Dây chày Chady (loại B) phi 35x4m 680.000
Dây chày Chady (loại B) phi 35x6m 780.000
Dây chày Chady (loại B) phi 50x4m 850.000
Dây chày Chady (loại B) phi 50x6m 950.000
Dây chày Chady (loại A) phi 35x4m 850.000
Dây chày Chady (loại A) phi 35x6m 950.000
Dây chày Chady (loại A) phi 50x4m 990.000
Dây chày Chady (loại A) phi 50x6m 1.150.000
Dây chày Chady (loại A) phi 70x4m 1.400.000
Dây chày Chady (loại A) phi 70x6m 1.650.000
Dây chày Julan Đơn giá VNĐ
Dây chày Julan phi 35x4m 990,000
Dây chày Julan phi 50x4m 1,100,000
Dây chày Julan phi 50x6m 1,500,000
Dây chày L&H Đơn giá VNĐ
Dây chày L&H phi 35x4m 1,300,000
Dây chày L&H phi 50x4m 1,350,000
Dây chày L&H phi 35x6m 1,560,000
Dây chày L&H phi 50x6m 1,580,000
Dây chày L&H phi 70x4m 1,780,000
Dây chày L&H phi 70x6m 2,200,000
Dây chày L&H phi 50x10m 3,300,000
Dây chày Jinlong Đơn giá VNĐ
Dây chày JinLong phi 25x 4m 1,350,000
Dây chày JinLong phi 35x 4m 1,400,000
Dây chày JinLong phi 35x 6m 1,750,000
Dây chày JinLong phi 50x 4m 1,450,000
Dây chày JinLong phi 50x 6m 1,780,000
Dây chày JinLong phi 70x4m 1,950,000
Dây chày  Fuji (đầm dùi chạy xăng) Đơn giá VNĐ
Dây chày Fuji phi 38x5m 1,250,000
Dây chày Fuji phi 45x5m 1,420,000
Dây bơm bùn Đơn giá VNĐ
Dây bơm bùn Fụii phi 75x6m 1,800,000
Dây bơm bùn Taiyo phi 75x5m 2,100,000
Dây bơm bùn Taiyo phi 75x6m 2,150,000