Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Thông số kỹ thuật
Dây chày đầm dùi
Dây chày phi 35x4m
Dây chày phi 35x6m
Dây chày phi 50x4m
Dây chày phi 50x6m
Dây chày phi 70x6m
Hãng sản xuất:
jinlong, Fuji,Chady
Xuất xứ china

  • Giá bán : 550.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Bảng giá dây chày đầm dùi bê tông chạy điện, dây chày đầm dùi bê tông chạy xăng, dây bơm bùn

Dây chày Arwa Đơn giá VNĐ
Dây chày Arwa phi 35*2m 550.000
Dây chày Arwa phi 35*4m 750.000
Dây chày Arwa phi 35*6m 850.000
Dây chày Arwa phi 50*4m 850.000
Dây chày Arwa phi 50*6m 980.000
Dây chày Chady Đơn giá VNĐ
Dây chày Chady phi 35x4m 850.000
Dây chày Chady phi 35x6m 950.000
Dây chày Chady phi 50x4m 990.000
Dây chày Chady phi 50x6m 1.150.000
Dây chày Chady phi 70x4m 1.400.000
Dây chày Chady phi 70x6m 1.650.000
Dây chày Xinda  Đơn giá VNĐ
Dây chày XINDA ZNY35-4m 650,000
Dây chày XINDA ZNY35-6m 790,000
Dây chày XINDA ZNY50-4m 750,000
Dây chày XINDA ZNY50-6m 890,000
Dây chày XINDA ZNY70-4m 990,000
Dây chày XINDA ZNY70-6m 1,100,000
Dây chày Julan Đơn giá VNĐ
Dây chày Julan phi 35x4m 990,000
Dây chày Julan phi 50x4m 1,100,000
Dây chày Julan phi 50x6m 1,500,000
Dây chày L&H Đơn giá VNĐ
Dây chày L&H phi 35x4m 1,300,000
Dây chày L&H phi 50x4m 1,350,000
Dây chày L&H phi 35x6m 1,560,000
Dây chày L&H phi 50x6m 1,580,000
Dây chày L&H phi 70x4m 1,780,000
Dây chày L&H phi 70x6m 2,200,000
Dây chày L&H phi 50x10m 3,300,000
Dây chày Jinlong Đơn giá VNĐ
Dây chày JinLong phi 25x 4m 1,350,000
Dây chày JinLong phi 35x 4m 1,400,000
Dây chày JinLong phi 35x 6m 1,750,000
Dây chày JinLong phi 50x 4m 1,450,000
Dây chày JinLong phi 50x 6m 1,780,000
Dây chày JinLong phi 50x 10m 3,150,000
Dây chày JinLong phi 70x4m 1,950,000
Dây chày JinLong phi 70x6m 3,250,000
Dây chày đầm dùi chạy xăng Đơn giá VNĐ
Dây chày Fuji phi 38x5m _(HN) 1,250,000
Dây chày Fuji phi 38x6m_(HN) 1,350,000
Dây chày Fuji phi 45x5m_(HN) 1,450,000
Dây chày Fuji phi 45x6m_(HN) 1,550,000
Dây chày Fuji phi 60x6m_(HN) 2,300,000
Dây chày L&H phi 38x6m_(HN) 1,350,000
Dây chày L&H phi 38x6m_(HN) 1,550,000
Dây chày XINDA -ZV35-5M_(HN) 750,000
Dây chày XINDA -ZV38-5M_(HN) 790,000
Dây chày XINDA -ZV38-6M_(HN) 850,000
Dây chày XINDA -ZV45-5M_(HN) 900,000
Dây chày XINDA -ZV45-6M_(HN) 1,000,000
Dây chày FuRi phi 38x5m 1,690,000
Dây chày FuRi phi 45x5m 1,890,000
Dây chày FuReKi phi 38x5m 2,490,000
Dây chày FuReKi phi 45x5m 2,750,000
Dây chày JIV phi 38x6m 2,500,000
Dây chày JIV phi 45x6m 2,800,000
Dây chày JIV phi 60x6m 3,400,000