Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Bảng báo giá dây chày đầm dùi

Thông số kỹ thuật:
Dây chày đầm dùi
Dây chày phi 35x4m
Dây chày phi 35x6m
Dây chày phi 50x4m
Dây chày phi 50x6m
Dây chày phi 70x6m
Hãng sản xuất:
jinlong, Fuji,Chady
Xuất xứ china

  • Giá bán : 800.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

dây chày đầm dùi bê tông giá rẻ

Bảng báo giá vòi đầm dùi, dây chày đầm dùi, dây dùi hiệu Niki, xinda, chady, jinlong, Fuji, Dynamic, Suri

Dây chày Niki (máy điện) Đơn giá Dây chày Xinda (máy điện) Đơn giá
Dây chày Niki 35*4m 880,000 Dây chày Xinda phi 35x4m 900,000
Dây chày Niki 35*6m 980,000 Dây chày Xinda phi 35x6m 980,000
Dây chày Niki 50*4m 1,100,000 Dây chày Xinda phi 50x4m 1,000,000
Dây chày Niki 50*6m 1,150,000 Dây chày Xinda phi 50x6m 1,150,000
Dây chày Niki 50*8m 2,150,000 Dây chày Xinda phi 70x4m 1,950,000
Dây chày Niki 50*10m 2,650,000 Dây chày Xinda phi 70x6m 2,150,000
Dây chày Niki 70*4m 1,950,000    
Dây chày Niki 70*6m 2,150,000 Dây chày Julan (máy điện) Đơn giá
Dây chày Chady (máy điện) Đơn giá Dây chày Julan phi 35*6m 1,250,000
Dây chày Chady phi 35x4m 950,000 Dây chày Julan phi 50*4m 1,350,000
Dây chày Chady phi 35x6m 1,100,000 Dây chày Julan phi 50*6m 1,450,000
Dây chày Chady phi 50x4m 1,150,000 Dây chày Julan phi 70*4m 1,950,000
Dây chày Chady phi 50x6m 1,250,000 Dây chày Julan phi 70*6m 2,150,000
Dây chày Chady phi 70x4m 1,950,000 Dây chày Dyamic Đơn giá
Dây chày Chady phi 70x6m 2,150,000 Dây chày Dynamic phi 35x4m 1,550,000
Dây chày Jinlong (máy điện) Đơn giá Dây chày Dynamic phi 35x6m 1,750,000
Dây chày Jinlong phi 35x4m 1,650,000 Dây chày Dynamic phi 50x4m 1,650,000
Dây chày Jinlong phi 35x6m 1,880,000 Dây chày Dynamic phi 50x6m 1,750,000
Dây chày Jinlong phi 50x4m 1,650,000 Dây chày Dynamic phi 70x4m 2,150,000
Dây chày Jinlong phi 50x6m 1,950,000 Dây chày Dynamic phi 70x6m 2,450,000
Dây chày Jinlong phi 50x8m 2,950,000 Dây chày xăng Dynamic F38x6m 1,950,000
Dây chày Jinlong phi 50x10m 3,250,000 Dây bơm bùn Dynamic F80x6m 2,500,000
Dây chày Jinlong phi 70x4m 2,150,000 Dây chày Fuji FV (máy điện) Đơn giá
Dây chày Jinlong phi 70x6m 2,500,000 Dây chày Fuji FV 35*4m 1,100,000
Dây đầm dùi xăng Fuji / Suri Đơn giá Dây chày Fuji FV 35*6m 1,200,000
Dây chày Niki phi 38x6m 1,250,000 Dây chày Fuji FV 50*4m 1,350,000
Dây chày Niki phi 45x6m 1,450,000 Dây chày Fuji FV 50*6m 1,450,000
Dây chày Niki phi 60x6m 1,950,000 Dây chày đầm dùi xăng Hoshi Đơn giá
Dây chày Dynamic phi 38x6m 1,750,000 Dây chày Hoshi phi 38x5m 2,250,000
Dây chày Suri phi 38x6m 1,750,000 Dây chày Hoshi phi 38x6m 2,400,000
Dây chày Suri phi 45x6m 1,950,000 Dây chày Hoshi phi 45×2.5m 2,150,000
Dây chày Suri phi 60x6m 2,500,000 Dây chày Hoshi phi 45x5m 2,300,000
Dây chày Fuji FV 38x4m 1,200,000 Dây chày Hoshi phi 45x6m 2,450,000
Dây chày Fuji FV 38x5m 1,300,000 Dây chày Hoshi phi 45x9m 3,000,000
Dây chày Fuji FV 38x6m 1,350,000 Dây chày Hoshi phi 50x6m 3,150,000
Dây chày Fuji FV 45x5m 1,400,000 Dây chày Hoshi phi 60x5m 2,650,000
Dây chày Fuji FV 45x6m 1,500,000 Dây chày Hoshi phi 60x6m 2,850,000

Thiết Bị Plaza– đại lý bán máy đầm dùi Jinlong, Dynamic, máy đầm dùi Niki, máy đầm dùi Chady, máy đầm dùi Xinda, máy đầm rung Hoshi, Dynamic, máy đầm dùi bê tông giá rẻ.