Máy cắt bê tông 300mm diesel QG800

Máy cắt bê tông 300mm diesel QG800

Máy cắt bê tông 300mm diesel QG800

Máy cắt bê tông diesel QG800 đầu nổ D33
Đầu nổ D33 mat nước đề nổ ác quy điện
Đường kính Lưỡi cắt D800
Cắt sâu 300mm
Trọng lượng 250kg
Lắp ráp tại Việt nam
Bảo hành 3 tháng
*Máy chưa bao gồm lưỡi cắt bê tông D800: 6.500.000 đ
  • Giá bán : 29.500.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Máy cắt bê tông 300mm Diesel QG800 đầu nổ diesel D33 mát nước đề nổ ác quy.

Máy cắt bê tông 300mm diesel QG800

Bảng giá lưỡi cắt đá grantite, lưỡi cắt bê tông, đĩa cắt bê tông T Gold, Niki, Kawa, Diamond Star,  Shinhan

Hình ảnh Tên hàng hóa thiết bị vật tư ĐVT SL Đơn giá
Lưỡi cắt T-Gold Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 300 cái 1 990,000
Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 350 cái 1 1,100,000
Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 400 cái 1 1,350,000
Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 500 cái 1 1,650,000
Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 600 cái 1 2,750,000
Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 700 cái 1 4,500,000
Lưỡi cắt bê tông TQ T-Gold  Ø 800 cái 1 6,500,000
Lưỡi cắt Kawa Diamond Lưỡi cắt bê tông Kawa 300-B12 cái 1 950,000
Lưỡi cắt bê tông Kawa 350-B14 cái 1 1,150,000
Lưỡi cắt bê tông Kawa 400-B16 cái 1 1,350,000
Lưỡi cắt bê tông Kawa 500-B20 cái 1 1,850,000
Lưỡi cắt bê tông Kawa 600-B24 cái 1 2,500,000
Lưỡi cắt bê tông Kawa 700-B28 cái 1 3,150,000
Lưỡi cắt Diamond Star Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 300 cái 1 1,500,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 350 cái 1 1,700,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 400 cái 1 2,100,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 450 cái 1 2,500,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 500 cái 1 2,750,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 550 cái 1 3,150,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 600 cái 1 3,900,000
Lưỡi cắt bê tông Diamond Star Ø 700 cái 1 5,500,000
Lưỡi cắt  Shinhan Korea Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 300 cái 1 1,750,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 350 cái 1 1,980,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 400 cái 1 2,550,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 450 cái 1 2,850,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 500 cái 1 3,300,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 600 cái 1 4,100,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 700 cái 1 5,200,000
Lưỡi cắt bê tông Shinhan Ø 800 cái 1 8,500,000