Khuyến mại khai trương đại lý máy xây dựng

Posted by & filed under Khuyến mại và sự kiện.

Khuyến mại khai trương đại lý máy xây dựng

Nhân dịp khai trương website dailymayxaydung.com, đại lý máy xây dựng áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá cho tất cả khách hàng đặt hàng qua website www.dailymayxaydung.com. chương trình áp dụng đến hết ngày 15/06/2016. Website Đại lý máy xây dựng là một siêu thị máy xây dựng giới thiệu và cung cấp… Chi tiết »