Bán và cho thuê Vận Thăng giá rẻ

Bán và cho thuê Vận Thăng giá rẻ

Bán và cho thuê Vận Thăng giá rẻ

Thông số kỹ thuật:
Vận thăng Loại 500Kg
Model tời:JK1
Động cơ: 5.5kw
Tốc độ: 18m/p
Đốt: V5, V3
Vận thăng Loại 1000Kg
Model tời:JK1
Động cơ: 5.5kw
Tốc độ: 9m/p
Đốt: V6, V5, V4
Xuất xứ china
Bảo hành 6 tháng

  • Giá bán : 50.061.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Bán và cho thuê Vận Thăng giá rẻ. Thiết Bị Plaza – đại lý bán vân thăng, cho thuê vận thăng, lặp đặt vận thăng giá rẻ.

Bảng báo giá vận thăng xây dựng, vận thăng vật liệu xây dựng, vận thăng nâng người, hàng hóa các loại.

STT Loại Vận thăng Loại 500Kg
Model tời:JK1
Động cơ: 5.5kw
Tốc độ: 18m/p
Đốt: V5, V3
Loại 1000Kg
Model tời:JK1
Động cơ: 5.5kw
Tốc độ: 9m/p
Đốt: V6, V5, V4
Loại 1000Kg
Model tời:JK1,6
Động cơ: 7.5kw
Tốc độ: 18m/p
Đốt: V6, V5, V4
1 16m 50,061,000 62,755,000 68,849,000
2 18m 51,832,000 65,560,000 71,632,000
3 20m 53,592,000 68,981,000 75,020,000
4 22m 55,352,000 71,786,000 77,803,000
5 24m 57,420,000 75,207,000 81,191,000
6 26m 59,169,000 78,012,000 83,974,000
7 28m 61,226,000 81,433,000 87,362,000
8 30m 62,986,000 84,249,000 90,145,000
9 32m 65,054,000 87,659,000 93,533,000
10 34m 66,814,000 90,475,000 96,316,000
11 36m 68,860,000 93,885,000 99,704,000
12 38m 70,620,000 96,701,000 102,487,000
13 40m 72,688,000 100,122,000 105,875,000
14 42m 74,448,000 102,927,000 108,658,000
15 44m 76,505,000 106,348,000 112,046,000
16 46m 78,265,000 109,153,000 114,829,000
17 48m 80,322,000 112,574,000 118,217,000
18 50m 82,082,000 115,379,000 121,000,000
19 52m 84,150,000 118,800,000 124,388,000
20 54m 85,910,000 121,605,000 127,171,000
21 56m 87,890,000 125,026,000 130,559,000
22 58m 89,727,000 127,831,000 133,342,000
23 60m 91,784,000 131,252,000 136,730,000

Chi phí lắp đặt vận thăng tại Hà nội – 30km

STT Loại chi phí Đơn giá (VNĐ)
1 Chi phí cầu + vận chuyển 1,650,000
2 Chi phí kiển định máy tại vị trí lắp đặt (nếu khách yêu cầu) 1,650,000
3 Chi phí lắp 1 lần theo thực tế 2,750,000

Ghi chú:

– Chi phí kiển định lấy HN, TP.HCM, Đà Nẵng là trung tâm tính 30km (vì các tỉnh này có chi nhành kiểm định).

– Các vị trí xa hơn tính thêm chi phí: xe đi lại + tiền sinh hoạt là 300.000đ/ngày.

– Chi phí lắp 30km tính thêm (đội lắp 3 người): tiền xe đi lại thực tế + tiền sinh hoạt thực tế + (có thể ngủ lại lán trại cho giảm phí ăn ngủ)

– Khách tự vận chuyển: yêu cầu phải đặt máy vào khu vực bệ đã đổ (tránh trường hợp mình đến lắp đặt không đưa máy vào chỗ lắp đặt được)

– Khách tự lắp: không cần bán bộ thay đốt 1.500.000VNĐ/1bộ

Thiết Bị Plaza – đại lý bán vân thăng, cho thuê vận thăng, lặp đặt vận thăng giá rẻ